Fonction Nom Té./Mobile E-Mail
Direction Simon Lüscher
079 874 56 27 jagd@retriever.ch
Remplacement Direction / WT / Carnet de travail / Internet Lucretia Watkins-Mettler
079 584 70 93 jk.wt@retriever.ch
FCI / Field Trials Beatrice Lötscher
079 647 63 48 jk.richter@retriever.ch
Assesseur Hans Döbeli
079 687 83 65 jk.agjpruefungen@retriever.ch