Richter

Walter Mygil (DK) – Prüfungsleitung

Bernhard Schöpf (AT)

Ronnie Farrelly (IR)

John Juel Pedersen (DK)

Sanne Vig Jeppesen (DK)